Naslovnica / Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Trgovačko društvo INGPRO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Banjavčića 5 (V. Kat), OIB: 93205229945, dalje u tekstu: INGPRO d.o.o. u skladu sa načelom transparentnosti i odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka (GDPR) dana 23.05.2018. donosi slijedeća:

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Uvod

Zaštita osobnih podataka poseban je interes društva INGPRO d.o.o. Pravila privatnosti imaju svrhu da Vam na jasan i jednostavan način objasne koje osobne podatke prikupljamo, na koliko dugo ih prikupljamo, zašto ih prikupljamo, tko ima pristupa vašim podacima, koja prava vi imate te na koji način ih možete iskoristiti. Kad prikupljamo vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama, upotrebljavamo ih u skladu s ovim Pravilima.

Pažljivo pročitajte ove informacije te ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na e-mail ingpro@ingpro.hr.

2. Što su osobni podaci?

„Osobni podaci” informacije su pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno (npr. putem pseudonima kao što je jedinstveni identifikacijski broj). Drugim riječima, osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike profila, osobne preferencije i navike kupovanja, korisnički generirani sadržaj, financijske informacije te informacije o dobrobiti. Mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.

2.1. Kako prikupljamo osobne podatke?

Podatke prikupljamo primamo izravno od Vas, putem naših web-mjesta, obrazaca, sudjelovanjem u anketama ili nagradnim igrama (npr. kad stvarate korisnički račun na našoj web stranici, kad nam se obraćate, kad kupujete putem naših web-mjesta ili u našim prodajnim mjestima) ili neizravno do Vas (npr. kad upotrebljavanjem kolačića).

Prikupljamo i podatke od treće strane (npr. od naših poslovnih partnera ili od javno dostupnih izvora kao što su otvorene baze podatka ili drugi podaci u javnom vlasništvu).

Vi u svakom trenutku možete odbiti dati osobni podatak, ali možda u tom slučaju, ovisno o svrsi za koju je podaci prikupljaju, nećete moći koristiti uslugu za koju se podaci traže.

Kad obrađujemo osobne podatke, radimo to uz vaš pristanak i/ili radi ispunjenja ugovornih i zakonskih obaveza, zaštite sigurnosti naših sustava i korisnika ili ispunjenja naših legitimnih interesa („Pravni temelj obrade“), a sve kako je to detaljnije obrazloženo u nastavku ovih Pravila.

2.2. Koje osobne podatke prikupljamo ?

Podaci koje prikupljamo ovise o svrsi za koje se podaci prikupljaju, a mogu obuhvaćati sljedeće:

 1. Ime i prezime
 2. OIB
 3. Kontaktni podaci: adresa e-pošte, poštansku adresu, telefonski broj, adresa za dostavu.
 4. Lozinke i slične sigurnosne informacije koje se upotrebljavaju za pristup Korisničkom računu na našoj web stranici,
 5. Podaci koji su potrebni da bi se obradila vaša plaćanja pri kupnjama, a to su broj platnog sredstva (primjerice, broj kreditne kartice) i sigurnosni kod povezan s tim sredstvom (napominjemo da informacije o plaćanju / informacije Paypal računa / detalje bankovnog računa ne prikupljamo izravno mi, već ih prikupljaju pružatelji usluga plaćanja),
 6. Podaci o kupljenom proizvodu,
 7. Podaci koje navedete i sadržaj poruka koje nam šaljete kao što su povratne informacije ili ocjene proizvoda koje pišete ili pitanja i informacije koje šaljete u tehničku podršku,
 8. Osobni opis i preferencije,
 9. Podaci prikupljeni pomoću kolačića (IP adrese, informacije preglednika, informacije o uređaju, podaci o vašoj upotrebi naših web mjesta, proizvodi koje pretražujete, trajanje posjeta,
 10. Podaci prikupljeni putem video-nadzor sustava.

2.3. Zašto prikupljamo Vaše podatke (svrha obrade i pravni temelj obrade)?

Ingpro d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke samo u zakonite svrhe, a radi izvršenja i sklapanja ugovora o kupnji proizvoda, ispunjenja zakonskih obveza Voditelja obrade ili/ili ispunjenja legitimnih interesa Voditelja obrade, a kako je to pobliže prikazano u tabličnom prikazu.

Svrha prikupljanja podatka

Pravni temelj

Sklapanje i ispunjenje Ugovora, a što osobito uključuje obradu u svrhe:

– Obradu i praćenje narudžbe, uključujući i dostavu proizvoda koji ste kupili

– Plaćanje narudžbe

– Rješavanje prigovora u vezi Vaše kupnje

– Postupanja po reklamaciji za kupljeni proizvod

– Naplate nepodmirenih potraživanja

– Kontaktiranje s Vama u svrhu dovršetka narudžbe ili izmjene narudžbe

 

Izvršenje ugovora u kojima ste Vi stranka

Komunikacija s Vama, a što osobito uključuje obradu u svrhe:

– Slanja obavijesti o dostupnosti proizvoda kojeg ste željeli kupiti

– Odgovaranje na Vaše upite

– Dostavu ili zamjenu kupljenih proizvoda

Legitimni interes Voditelja obrade

Izvršenje Ugovora o kojima ste Vi stranka

Interne potrebe Voditelja obrade, a što osobito uključuje obradu osobnih podataka u svrhe:

– Zaštita transakcija od mogućnih zloupotreba i prevara

– Mjerenje Vašeg zadovoljstva kupljenim proizvodom i našim uslugama –

– Provođenje analize i prikupljanje statističkih podataka

– Nadzor i poboljšanje naših web mjesta

– Provođenja istraživanja i osmišljanja inovacija u odnosu na naše proizvode

– Zaštite sigurnosti imovine Voditelja obrade i osoba koji se nalaze u poslovnim prostorijama Voditelja obrade

– Osiguranje pouzdanosti i sigurnosti rada naših web mjesta

 

Legitimni interes Voditelja obrade

Provođenje ankete, nagradnih igara i nagradnih natječaja Vaša suglasnost

 

Marketinške svrhe, a što uključuje osobito obradu u svrhu:

– Slanja promidžbenih sadržaja putem newslettera

– Bihevioralnog oglašavanje na mreži

– Slanje promotivnih letaka putem pošte

– Slanje promotivnih poruka

Vaša suglasnost
Za pružanje usluga koje ste zatražili (npr. stvaranje korisničkog računa) Vaša Suglasnost
Ispunjavanja zakonskih obveza Voditelja obrade Važeći propisi Republike Hrvatske
Rješavanja sporova Legitimni interes Voditelja obrade/ Izvršenje ugovora u kojima ste Vi stranka

2.4. Tko može pristupiti vašim osobnim podacima?

Sa trećim osobama dijelimo Vaše osobne podatke samo u onoj mjeri koja je potrebna za ispunjenje svrhe i zahtijevamo da ne upotrebljavaju Vaše osobne podatke u druge svrhe. Uvijek dajemo sve od sebe da bismo se uvjerili da treće osobe s kojima poslujemo štite vaše osobne podatke. Vaši podatke ovisno o svrsi za koje se prikupljaju možemo dijeliti sa trećim osobama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine, Agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama, trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja, trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške, pružateljima usluga plaćanja, pravnim zastupnicima i slično.

Osobne podatke možemo otkriti i kao dio poslovne transakcije poput pripajanja ili prodaje imovine te nadležnim državnim tijelima i tijelima javne vlasti.

Treće osobe Vaše podatke obrađuju sukladno našim uputama prema Sporazumu o obradi osobnih podataka koji smo sklopili te poštujući pritom odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava. Iznimke su tijela državne i javne vlasti koja podatke obrađuju sukladno propisima te slučajevi u kojima primatelji primjenjuju posebna pravila obrade sukladno propisima koji se na njih i takvu obradu odnose.

2.5. Gdje se obrađuju Vaši podaci?

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa i pohranjujemo ih na sigurnim lokacijama pohrane. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

2.6. Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene zakonite svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima propisanim zakonom. Kriteriji za utvrđivanje razdoblja pohrane osobnih podataka obuhvaćaju sljedeće:

 1. U koju svrhu prikupljamo osobne podatke?
 2. Koji je pravni temelj obrade osobnih podataka?
 3. Koliko dugo su osobni podaci potrebni za izvršavanje određene zakonite svrhe? (npr. čuvamo podatke u trajanju ugovornog odnosa, u razdoblju potrebnom za obradu Vašeg upita i/Ili reklamacije, do pravomoćnog okončanja postupka prisilne naplate)
 4. Da li podliježemo zakonskoj obvezi čuvanja osobnih podataka? (U tom slučaju čuvamo podatke u zakonom određenom razdoblju)
 5. Da li ste se obrada temelji na privoli? (U tom slučaju pohranjujemo podatke dok ne povučete danu privolu)

 

3. Sigurnost osobnih podataka

Poduzimamo sve potrebne mjere kako bi Vaši osobni podatci bili sigurni te kako bi bili zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa. Ako osobne podatke obrađujemo automatski, čuvamo ih u računalnim sustavima koji imaju ograničen pristup i nalaze se u nadziranim prostorima. Kada prenosimo osobne podatke (poput broja kreditne kartice ili lozinke) preko Interneta, štitimo ih kodiranjem. Obvezujemo se obavijestiti Vas i nadležno tijelo ukoliko dođe do povrede Vaših osobnih podataka.

Savjetujemo svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje osobne podatke na Internetu. Zahtijevamo da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

4. Poveznice na web-mjesta trećih osoba

Naše Internet stranice sadrže poveznice na web-mjesta naših poslovnih partnera i/ili oglašivača. Ako putem poveznica posjetite bilo koje od ovih web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih.

5. Registracija korisničkog računa

Prilikom registracije korisničkog računa na našoj Internet stranici, od Vas možemo zatražiti ime i e-mail adresu, korisničko ime i lozinku, te OIB. Koristimo vaše osobne podatke kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine, kako biste lakše upravljali Vašim narudžbama, i kako bismo pripremili ponude te pružili informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresirani.

6. Pretraživanje na mreži

6.1 Upotreba „kolačića“

Naša web stranica koristi tzv. kolačiće (cookies) i slične tehnologije. Svrha cookiesa je osigurati ispravan rad web-mjesta, poboljšati našu uslugu kako bi postala što učinkovitija i više „user friendly“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti pohranjene na Vašem računalu, a koristi ih Vaš web preglednik. Informacije prikupljene kolačićima i sličnim tehnologijama mogu sadržavati podatke o vašoj prijavi, detalje prijave, lokaciju, IP adresu, informacije o pregledniku, informacije o uređaju, trajanje posjeta, oglase koje pretražujete, stranice koje ste posjetili i sl. Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

 • Strogo nužni kolačići. Nužni su kako bi se osigurao rad internetske stranice zbog efikasnosti iz tehničke perspektive.
 • Funkcijski kolačići. Pomažu nam unaprijediti vaše iskustvo tako što pamte vaše
 • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internetsku stranicu i prate učinak.

O pravu na brisanje kolačića pročitajte u nastavku pod točkom 9.6. ovih Pravila.

6.2. Interakcija putem društvenih mreža

 INGPRO može kontaktirati s Vama i putem našeg Facebook računa. Možete nam slati poruke ili nam možete objaviti nešto na Facebook profilu. Možda ćemo od Vas tražiti dodatne informacije, a kako bi Vam odgovorili na pitanje ili Vam pomogli sa Vašim problemom. Informacije koje navedete neće se koristiti za izravni marketing; istraživanje tržišta radi poboljšanja usluge i proizvoda provodit će se samo na temelju skupnih (anonimiziranih) podataka Vaša prava.

7. Vaša prava

7.1 Pravo povući danu privolu

Kada se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli (npr. slanje promidžbenih letaka i obrada u svrhe izravnog marketinga), Vaše pravo je da danu privolu povučete u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezina povlačenja. Privolu može povući putem ove e-mail adrese ingpro@ingpro.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva: Ulica Ivana Banjavčića 5 (V. Kat), Zagreb.

7.2. Pravo pristupa osobnim podacima

Ovo pravo uključuje pravo pristupa osobnim podacima koje ste nam dali. Zahtjev za pristup podacima možete podnijeti putem ove e-mail ingpro@ingpro.hr. Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo tražiti provjeru Vašeg identiteta

7.3. Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka i pravo brisanja

Ukoliko su Vaši podaci netočni i/ili neažurni imate pravo tražiti od nas ispravak podataka. Zahtjev za ispravak možete podnijeti putem ove e-mail ingpro@ingpro.hr. U određenim slučajevima imate pravo tražiti brisanje Vaših podataka, odnosno imate tzv. pravo na zaborav. Napominjemo kako pravo na zaborav nije apsolutno pravo. Drugim riječima, imamo pravo odbiti udovoljiti Vašem zahtjevu za brisanje podataka, ako imamo legitimni interes i/ili zakonsku dužnost i/ili pravo čuvati određene podatke. Zahtjev za brisanje možete podnijeti putem ove e-mail adrese ingpro@ingpro.hr. Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo tražiti provjeru Vašeg identiteta

7.4. Pravo prigovora na izravan marketing i na obradu temeljenu na legitimnim interesima obrade

Vaše je pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga te imate pravo zatražiti uklanjanje osobnih podataka iz takve evidencije. Pravo prigovora Vam u svakom trenutku daje pravo da se npr. odjavite sa mailing liste. Kako bi Vam omogućili što jednostavniju konzumaciju prava na prigovor na izravni marketing, svaki promidžbeni mail koji Vam šaljemo sadrži poveznicu. Jednostavnim klikom na poveznicu, odjavit ćete se sa mailing liste i mi Vam više nećemo slati e-mail poruke promidžbenog sadržaja. U svakom trenutku možete se usprotiviti i tzv. profiliranju Vaših podatka. Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koja uključuje upotrebu podataka za procjenu osobnih aspekata fizičkih osoba, osobito analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na osobne preferencije, interese i slično.

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku i kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Nakon uloženog prigovora više ne smijemo obrađivati osobne podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili se podaci obrađuju radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta

7.5. Pravo na informiranost i prenosivost podataka

Mi smo dužni transparentno i jasno obrađivati Vaše osobne podatke, a Vi imate pravo primati lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše podatke. U tu svrhu smo objavili ova Pravila, a kako bi Vam na što jednostavniji i transparentniji način objasnili koje podatke prikupljamo i zašto. Napominjemo kako nam se za sva dodatna pitanja i/ili pojašnjenja u vezi zaštite Vaših osobnih podatka možete obratiti putem e-maila ingpro@ingpro.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva Ulica Ivana Banjavčića 5 (V. Kat), Zagreb. Također imate pravo prenositi podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem. Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo tražiti provjeru Vašeg identiteta.

7.6. Pravo na isključivanje kolačića

Imate pravo isključiti kolačiće. Napominjemo kako isključivanje kolačića može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta/aplikacija. Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju naša web- mjesta/aplikacije možete to učiniti u postavkama Vašeg Internet preglednika.

7.7. Pravo pritužbe nadležnom tijelu

 Vaše temeljeno pravo je da podnesete pritužbu nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva 14, ukoliko smatrate da je došlo od povrede vaših osobnih podatka. Također ste slobodni i nama se obratiti ukoliko smatrate da na bilo koji način povrjeđujemo Vaša prava.

7.8. Pravo ograničenja

Vaše pravo je da tražite da se obrada Vaših podataka ograniči ukoliko A/ osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, B/ ukoliko nama osobni podaci nisu više potrebi, ali ih vi zahtijevate radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava, C/ ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem legitimnih interesa , u razdoblju u kojem se očekuje potvrda nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade, vaša prava i D/ Ukoliko je obrada nezakonita, ali se vi protivite brisanju podatka te tražite ograničenje. Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo tražiti provjeru Vašeg identiteta.

8.  Zaključak

 • Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.
 • Ne obrađujemo Vaše podatke u svrhe o kojima Vas nismo obavijestili.
 • Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali privolu, osim u slučaju elektronskih transakcija.
 • Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.
 • Poštujemo vaša prava, privatnost i vaše izbore.
 • Ako imate pitanja o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima ili biste htjeli ostvariti Vaša prava opisana u točki ovih Pravila, obratite nam se na ingpro@ingpro.hr ili pisanim putem na adresu Voditelja obrade Ulica Ivana Banjavčića 5 (V. Kat), Zagreb.